Cała treść

ViaTOLL dla samochodów ciężarowych

W związku z planowanymi zmianami w funkcjonowaniu elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL na terenie Polski, w połowie roku  rozszerzona zostanie  sieć dróg płatnych dla kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej  3,5 t.  Od 1 czerwca do systemu mogą  dobrowolnie dołączać także kierowcy pojazdów osobowych. Wprowadzone zostały także opłaty za przejazd na wybranych odcinkach Państwowych  Autostrad Płatnych. Stawki opłat wynoszą: 5gr za km dla motocykli, 10 gr za km dla pozostałych pojzadów o DMC  większej, bądź równej równej 3,5 t.  System viaTOLL jest wygodną alternatywą dla manualnego poboru opłat obowiązującego na odcinkach autostrad: A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie  – Sośnica. Więcej o rozszerzeniu sieci dróg płatnych viaTOLL tutaj .

(Źródło:  viaTOLL)