Cała treść

Bałtycki Terminal Kontenerowy podpisał umowę z CUPT

Bałtycki Terminal kontenerowy (BTC) podpisał umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na podstawie, której zostało przyznane dofinansowanie największego w historii Spółki programu inwestycyjnego. Kwota dofinansowania wynosi 53 878 523,50 zł, a łączna wartość wydatków kwalifikowanych projektu zgłoszonego przez BTC to 153 283 245,00 zł netto.

Bałtycki Terminal Kontenerowy

BTC otrzymał dotację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 7.4 ‘’Rozwój Transportu Intermodalnego’’, Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. W ramach programu inwestycyjnego do 2015 roku Bałtycki Terminal Kontenerowy zainwestuje w sprzęt, infrastrukturę i systemy informatyczne. Zakupione zostaną m. in. nowe suwnice nabrzeżowe, placowe i kolejowe. Zmodernizowane zostaną place i drogi na terenie terminala, pojawi się również więcej stanowisk dla kontenerów chłodniczych. Utworzony zostanie także system pozycjonowania kontenerów DGPS oraz automatyzacji bram.

(Źródło: www.bct.gdynia.pl)