Cała treść

Rozbudowa centrum Bezpieczeństwa Morskiego

Dnia 19 marca 2012 r. rozpoczęła się rozbudowa Centrum Bezpieczeństwa Morskiego jako elementu Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego. Rozbudowa centrum ma przebiegać kilkuetapowo, pierwszy etap prac ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Zadaniem Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego jest optymalizacja nadzoru i monitorowania ruchu w obszarach morskich RP, sprawowanego w imieniu ministra właściwego do spraw administracji morskiej.System KSBM stanowić będzie zbiorcze źródło informacji o ruchu statków oraz platformę do współdziałania z systemami takimi, jak Zintegrowany System Radiolokacyjnego Nadzoru, Bałtycka Sieć Łańcucha Stacji Brzegowych AIS (HELCOM), SafeSeaNet – dla pełnej kontroli sytuacji związanej z bezpieczeństwem morskim i ochroną środowiska Bałtyku. Podstawowym zadaniem KSBM jest utrzymanie bezpiecznej żeglugi w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tory podejściowe, redy i akweny portowe. System ma przede wszystkim zapobiegać kolizjom i awariom oraz być źródłem informacji stanowiących podstawę interwencji w sytuacjach kryzysowych.

(Źródło:  www.umgdy.gov.pl)