Cała treść

Usprawnienie przejazdu wozów ratunkowych na autostradach

Pierwsze, specjalnie przygotowane dla pojazdów uprzywilejowanych urządzenia (viaAUTO), dzięki którym automatycznie otwierane są szlabany na bramkach autostradowych, są już w samochodach straży pożarnej, pogotowia i policji na mocy uzgodnień pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, służbami ratowniczymi i operatorem poboru opłat. Kolejne będą dostarczane sukcesywnie, w ciągu kolejnych dni, by wszystkie służby ratownicze działające na płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA (czyli A2 Konin-Stryków i A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica) mogły sprawniej prowadzić akcje ratunkowe i bez zatrzymywania się przejeżdżać przez plac poboru opłat. Oznacza to, że pojazdy uprzywilejowane mogą pokonywać bramki autostradowe na dwa sposoby:
– przy wykorzystaniu urządzenia viaAUTO – po podjechaniu do bramki pojazdu ratowniczego z urządzeniem viaAUTO szlaban podniesie się automatycznie. Cała operacja trwa 3 sekundy;
– poprzez pobranie biletu „zerowego”, czyli bezpłatnego. Pobranie biletu wymaga jedynie naciśnięcia przycisku. Cała operacja trwa około 3 sekund.
Ponieważ system poboru opłat dla samochodów osobowych na autostradzie A4 działa zaledwie od 1 czerwca, i jeszcze przez kilka dni mogą się zdarzać przejściowe zatory w płynności ruchu, od poniedziałku 4 czerwca specjalnie wydelegowani pracownicy w doraźny sposób reagują na ewentualne problemy pojazdów uprzywilejowanych w przejeździe przez place poboru opłat.

(Źródł: www.viatoll.pl)