« Fotorelacja z otwarcia Lubelskiego Oddziału ITS POLSKA

Przedstawiciele GDDKiA Marek Żmijan i oraz Prezes Stowarzyszenia ITS Polska Marek Litwin

Przedstawiciele GDDKiA Marek Żmijan i oraz Prezes Stowarzyszenia ITS Polska Marek Litwin