Cała treść

Pierwszy Regionalny Oddział ITS POLSKA ruszył wczoraj w Lublinie

Dnia 12 czerwca br.  swoją działalność rozpoczął Regionalny Oddział ITS POLSKA w Lublinie. Prezes ITS POLSKA Marek Litwin oraz grupa inicjatywna na czele ze swoim liderem Jerzym Ekiertem udała się wczoraj na spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego, odpowiedzialnym za infrastrukturę Jackiem Sobczakiem, który poprał inicjatywę powstania oddziału Stowarzyszenia w Lublinie.

Jerzy Ekiert podczas prezentacji Oddziału Lubelskiego

O godzinie 11:00 odbyła się konferencja prasowa, na którą przybyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zdzisław Tworek – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Marek Żmijan. Podczas Konferencji słowo wstępne wygłosił prezes ITS POLSKA Marek Litwin, który w swojej wypowiedzi podkreślał, iż ITS POLSKA jest profesjonalną, publiczno-prywatną inicjatywą mającą na celu wsparcie procesów rozwoju i wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych, odwoływał się także do dewizy systemów ITS: ‘’Zbieraj dane raz i wykorzystuj je wiele razy, w różnych aplikacjach’’ jako kwestii niezbędnej dla efektywnego wykorzystania systemów ITS.
Po wystąpieniu prezesa ITS POLSKA, lider grupy inicjatywnej Jerzy Ekiert przystąpił do prezentacji lubelskiego oddziału.

W prezentacji przedstawiono następującą ścieżkę działania oddziału na przestrzeni 1, 5 roku, w okresie od 01.06.2012 do 31,12.2013r.:
– zorganizowanie seminarium o tytule roboczym ,,Otwarcie Oddziału Stowarzyszenia ITS Lublin”;
– zorganizowanie seminarium – Zarządzanie przestrzenią powietrzną w transporcie lotniczym;
– zorganizowanie konferencji – Korytarz Europejski „Via Carpatia” a gospodarka Lubelszczyzny;
– zorganizowanie konferencji – Zarządzanie ruchem na obwodnicach miast. Otwarte drzwi – Centrum sterowania ruchem na obwodnicy Lublina.
Ponad to prezentacja zawierała propozycje rozwiązań ITS dla samorządów, obejmujące takie kwestie jak:
– preselekcja wagowa;
– wpływ oprawności pomiaru, modelowania i prognozowania ruchu na wzrost bezpieczeństwa i efekty ekonomiczne inwestycji drogowej;
– problemy sterowania ruchem drogowym i parkowania na terenie miast na przykładzie m. Lublin;
– rozwiązania geometryczne ulic – a przejezdność i bezpieczeństwo ruchu;
– nadzorowanie i sterowanie organizacją ruchu na dużej sieci ścieżek rowerowych w miastach i ich otoczeniu;
– zadania przewozowe i bezpieczeństwo lotnisk lokalnych i aeroklubowych;
– przejścia graniczne na ścianie wschodniej, drogi usprawnienia i skrócenia odpraw;
– bezpieczna i sprawna kolej, jako alternatywa dla towarowego i osobowego transportu drogowego-problemy, rozwiązania, przyszłość;
– perspektywy rozwoju przewozów tranzytowych Azja – Europa Zachodnia przez terytorium Polski;

Zdzisław Tworek i Marek Żmijan z GDDKiA oraz Marek Litwin - prezes ITS POLSKA

– instrumenty regulacji dopuszczalnych obciążeń na nawierzchnię drogową, jako elementy przedłużania jej trwałości.
Podczas konferencji prasowej głos zabrał także przedstawiciel GDDKiA Marek Żmijan, który mówił m. in. o Centrum Zarządzania Ruchem oraz o obwodnicy Lublina, a dokładnie o węźle Lubartów, który ma być włączony do Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.
Na konferencji pojawili się także przedstawiciele lokalnych mediów: Radio Lublin oraz Kurier Lubelski. Nie zabrakło także ‘’Przeglądu ITS’’. Fotorelacja z konferencji dostępna tutaj.