Cała treść

II Forum Bezpieczeństwa Transportu

W dniu 31 maja 2012 roku w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego zorganizowano drugą edycję Forum Bezpieczeństwa Transportu. Cykliczne spotkania, których inicjatorem i organizatorem jest prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, Zastępca Dyrektora ITS ds. Naukowych, skupiają grono przedstawicieli organizacji rządowych, pozarządowych oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz transportu drogowego. Celem Forum jest zwrócenie uwagi na kluczowe problemy transportu, stąd też cykl spotkań w formie dyskusji, by stworzyć możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń osób, instytucji i organizacji statutowo zaangażowanych w tę problematykę.
Spotkania odbywają się co najmniej raz na kwartał, w niewielkim gronie, by zachować możliwość wymiany poglądów kończących się syntezą, przeznaczoną do opublikowania. Audytorium każdego spotkania ma zmienny skład, zależny od problematyki zaplanowanej na daną dyskusję.
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 1 marca 2012 roku, a jego tematem był dyskurs nad wynikami badań i analiz, jako podstawą do formułowania poglądów na temat kierunków polityki transportu i jego bezpieczeństwa w kontekście zamierzeń światowych oraz unijnych instytucji i organizacji. Uczestnicy drugiej edycji Forum wypracowali zaś wnioski dotyczące badań naukowych, jako podstawy podejmowania decyzji w tak trudnych sprawach, jak polityka transportu i jego bezpieczeństwo. Wskazano również konieczność wykonania oceny skuteczności dotychczas podejmowanych działań, by racjonalnie podejmować decyzje co do dalszego inwestowania w odpowiednie metody poprawy brd.
Podczas II Forum Bezpieczeństwa Transportu przedstawiono następujące prezentacje:
Maciej Wroński – Towarzystwo Trzeźwości Transportowców, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego „Systemy Zarządzania BRD w Polsce”,
dr inż. Jan Unarski – Instytut Ekspertyz Sądowych „Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu”,
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz – Politechnika Gdańska „Problemy zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce”,
Krzysztof Piskorz – WORD Olsztyn „Koncepcja procesu wdrażania programów brd w Polsce – wnioski z poziomu wojewódzkiego”.

(Źródło: www.its.waw.pl)