Cała treść

CARS 21 – Wizja 2020: Zalecenia, które pomogą przemysłowi motoryzacyjnemu nadążyć za wyzwaniami.

W dniu 6 czerwca 2012 roku został przyjęty i przedstawiony publicznie w Brukseli raport końcowy reaktywowanej inicjatywy CARS21 (Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century), w którym zawarto zalecenia działań w obecnej sytuacji gospodarczej. Mając na względzie strategiczne znaczenie przemysłu motoryzacyjnego dla dobrobytu w Europie (12 mln miejsc pracy, 92 mld Euro bilansu handlowego, 30 mld Euro inwestycji w badania i rozwój) wypracowany plan dotyczy:
– wzmocnienia wsparcia finansowania badań przez Komisję Europejską, w szczególności w sektorze adaptacji nowych technik;
– zarządzania kosztami sektora na zasadach „mądrych przepisów”;
– wspomożenia “międzynarodowości” przemysłu europejskiego poprzez dążenie do światowej procedury homologacji typu pojazdu.
Raport zawiera także całościową wizję przemysłu motoryzacyjnego na rok 2020 wskazując na konieczność postępu w obszarze elektromobilności, bezpieczeństwa na drodze, strategii dostępu do rynku i przeglądu wymagań emisji CO2. Na podstawie raportu zostanie przygotowany do jesieni br. „Plan Działań KE” wspierający przemysł motoryzacyjny.
W trwających ponad rok obradach trzech Grup Roboczych CARS21 – WG1 (Innowacje, infrastruktura, dostarczanie energii i jej wykorzystanie), WG2 (Handel i harmonizacja międzynarodowa) oraz WG4 (Rynek wewnętrzny, emisje lokalne i polityka dotycząca emisji CO2 ). Tekst raportu dostępny  tutaj.

(Źródło: www.its.waw.pl)