Cała treść

A2 z Łodzi do Warszawy będzie płatna

Generalna  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła 13 czerwca br. przetarg na zaprojektowanie i wykonanie dostosowania autostrady A2 na odcinku Stryków II – Konotopa do standardów autostrady płatnej.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostarczenie wszelkich urządzeń koniecznych dla spełnienia wymagań zamawiającego. Dostosowanie obejmuje wybudowanie infrastruktury bazowej dla systemu poboru opłat.
W zasadniczym zakresie robót wykonawca na miejscach poboru opłat – MPO (w tym na terenie zapleczy administracyjno-kontrolnych MPO) zaprojektuje i wybuduje budynki obsługi, budynki WC dla użytkowników, wiaty nad stanowiskami poboru opłat, oraz przyłączy obiekty do infrastruktury technicznej. Zainteresowani mogą składać swoje oferty do dnia 24 lipca b.r., GDDKiA wymaga wniesienia wadium w wysokości: 300 000,00 PLN. Zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 30.09.2013r.

(Źródło: www. gddkia.gov.pl)