Cała treść

Konferencja Transport Lotniczy – relacja z Poznania

W dniach 12-13 czerwca br. w sali Politechniki Poznańskiej, odbyła się Konferencja Transport Lotniczy, która była ostatnim wydarzeniem z cyklu seminariów naukowych Zakładu Logistyki Politechniki Poznańskiej, poświęconych zarówno transportowi lotniczemu, jak również kolejowemu i drogowemu.

Loty bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w FIR Warszawa – stan prawny i kierunki prac w PAŻP – Wojciech Stępień

Na konferencji został omówiony szeroko pojęty transport lotniczy.  Poruszono problematykę transportu lotniczego i logistyki lotniczej, kwestie wielu kryteriów, jakie mają wpływ przy wyborze wojskowego samolotu transportowego, modelowanie i optymalizację problemu lokalizacji portów lotniczych. Tematami poruszonymi były również loty bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w FIR Warszawa oraz bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej i związany z nim wzrost ruchu lotniczego. Delegacji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przewodniczył dyrektor Andrzej Hawryluk. Gośćmi konferencji byli

Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej a wzrost ruchu lotniczego – Jacek Wawrzeńczyk

również płk rez. pil. mgr inż. Wojciech Stepień i dyrektor Jacek Wawrzeńczyk – przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jak również prof. Jacek Żak, dr inż. Piotr Sawicki, mgr inż. Maciej Bieńczak z Politechniki Poznańskiej oraz gen. Tadeusz Mikutel z 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego ze Świdnina.

Prezentacje z konferencji:

(Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej)