Cała treść

Wizyta Inspektorów Republiki Chorwacji w Bydgoszczy

W dniach 11-14 czerwca na zaproszenie Głównego Inspektora Transportu Drogowego, przedstawiciele policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego Republiki Chorwacji odbyli wizytę studyjną w Bydgoszczy.Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu twinningowego „Further harmonization of the road safety legislation, strengthening and development of the administrative capacity of the Ministries in the field of road transport” realizowanego na rzecz Chorwacji i miało na celu przybliżenie naszym zagranicznym partnerom specyfiki pracy polskiej Inspekcji. Podczas pobytu, przedstawiciele chorwackich służb kontrolnych mieli możliwość uczestniczyć we wszystkich działaniach z zakresu kontroli transportu drogowego zaprezentowanych przez WITD w Bydgoszczy,
w tym między innymi zapoznali się z procedurami postępowania w przypadku ujawnienia naruszenia przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku, a także obserwowali kontrole przewozów towarów niebezpiecznych.
W ramach harmonogramu wizyty zaplanowane były również konsultacje obejmujące kwestie przepisów unijnych dotyczących transportu drogowego oraz stosowanych przyrządów kontrolnych, w tym także mobilnej stacji diagnostycznej oraz systemu preselekcji.
Pobyt przedstawicieli chorwackich służb kontrolnych był doskonałą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz dzielenia się posiadaną wiedzą w zakresie promowania i dbania o bezpieczeństwo ruchu drogowego.

(Źródło:  www.gitd.gov.pl)