Cała treść

Bezpieczeństwo przede wszystkim – konferencja pt. ,,Wyzwania polskiej infrastruktury kolejowej”

W dniach 19-20 czerwca br., w Warszawie odbyła się konferencja pt. ‘’ „Wyzwania polskiej infrastruktury kolejowej”. Zorganizowana została przez Wydawnictwo Rynek Kolejowy oraz CS Szkolenie i Doradztwo, pod patronatem honorowym Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był szkoleniom i podnoszeniu kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ruchem kolejowym, drugi – nowoczesnym technologiom sterowania ruchem kolejowym.
,,Do zagadnień bezpieczeństwa na kolei należy podchodzić w sposób systematyczny. Bezpieczeństwo to sprawa zbyt ważna, aby traktować je jak publicystykę’’ – powiedział  podczas konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel.
,,Modernizacja linii kolejowych i dworców, budowa krótkich odcinków linii stanowiących połączenia aglomeracyjne z lotniskami oraz inwestycje odtworzeniowe są uzupełniane o nowe inicjatywy. Należy do nich program masowej wymiany rozjazdów oraz modernizacji przejazdów kolejowych w całym kraju. Programy te są również dużym wyzwaniem dla przemysłu ‘’– podkreślił wiceminister A. Massel. ,,Zależy nam na większej niezawodności urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz zapewnieniu tańszych rozwiązań, zwłaszcza dla linii o małym i średnim natężeniu ruchu – dodał.’’

(Źródło: www.transport.gov.pl)