Cała treść

Nowoczesny system ostrzegawczy na Dolnym Śląsku

Wspólny portal informacyjny dla służb ratowniczych i SMS-y powiadamiające mieszkańców o nadciągającej śnieżycy czy karambolu na autostradzie – już wkrótce na Dolnym Śląsku powstanie nowoczesny system ostrzegawczy. Zarząd województwa, przyznając projektowi maksymalną punktację, zdecydował właśnie o jego dofinansowaniu z regionalnego programu operacyjnego. Przedsięwzięcie, które jeszcze jako wojewoda zainicjował marszałek Dolnego Śląska Rafał Jurkowlaniec, ma zostać zrealizowane w przyszłym roku. Blisko 3,5 mln złotych kosztować będzie system informowania i ostrzegania przed wszelkiego typu klęskami żywiołowymi i niebezpieczeństwami (powodziami, epidemią, wichurami, trującym wyciekiem w zakładach chemicznych albo utrudnieniami w ruchu drogowym).  Dolnośląski Portal Informacyjny skierowany będzie do mieszkańców regionu. W razie potrzeby znajdziemy tam ostrzeżenia o niebezpieczeństwach, a także przydatne informacje o tym, jak się zachować w danej sytuacji.
Zainteresowani będą również otrzymywali SMS-y ostrzegające np. przed nadciągającą burzą lub informujące o problemach na autostradzie. System stwarza wiele możliwości. Dostarczy ratownikom aktualne informacje np. o liczbie osób poszkodowanych w wypadkach albo jak najszybciej dojechać na miejsce katastrofy.
Podczas powodzi pomoże zaplanować ewakuację ludności z terenów najbardziej zagrożonych. Oprócz  wsparcia podczas akcji ratowniczych przewidziano w nim także moduł treningowy dla służb ratowniczych. Różnorodne scenariusze umożliwią “przećwiczenie” określonych sytuacji kryzysowych.
Do platformy zostaną podpięte również kryzysowe centra powiatowe i gminne, straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego, policja, służby hydrologiczne (m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej), sanepid, służby chemiczne i inne biorące udział w akcjach ratowniczych, jak również zakłady przemysłowe, w których istnieje duże ryzyko niebezpiecznych dla ludzi i środowiska awarii.

(Żródło:  www.zwrp.pl)