Cała treść

Perspektywy Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk

28 i 29 maja 2012 r. obradowała w Gdańsku Rada Wykonawcza Kolejowego Korytarza Transportowego nr 5, który stanowi kolejową część korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk. W skład rady, funkcjonującej na podstawie wytycznych UE, wchodzą osoby z ministerstw transportu państw, przez które przebiega korytarz. W gdańskim posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele: Włoch, Austrii, Czech, Słowacji, Słowenii, Komisji Europejskiej oraz polskiego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM). Posiedzeniu towarzyszyło seminarium „Korytarz Kolejowy Bałtyk – Adriatyk. Perspektywy na przyszłość”, które odbyło się 29 maja w Sali im. Lecha Bądkowskiego. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu reprezentantów operatorów kolejowych, właścicieli infrastruktury kolejowej, portów morskich, instytucji samorządu gospodarczego, władz samorządowych i środowisk naukowych z Pomorza.
Otwierający seminarium członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski przypomniał: – To już kolejna inicjatywa zorganizowana w ostatnim czasie na Pomorzu na rzecz szlaku transportowego Północ – Południe. O ważności tego korytarza, rozpatrywanej zarówno z perspektywy interesów Polski, jak i całej Europy nadbałtyckiej, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Tym razem jednak, wraz ze współorganizatorami dzisiejszego seminarium z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, pragniemy się skupić na przewozach kolejowych i infrastrukturze kolejowej korytarza.
Jak podkreślił marszałek, „Biała Księga Polityki Transportowej” zawiera postulat, aby udział przewozów intermodalnych w strukturze ruchu w Europie do 2030 roku kształtował się na poziomie 30 procent. Tymczasem w Polsce udział ten kształtuje się tylko na poziomie 3-4 procent, co pokazuje, jak wiele pracy jest przed nami.
Marszałek Świlski poinformował także, że zakończona już została procedura rejestracyjna Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk, które za jeden ze swoich głównych celów stawia przed sobą zwiększenie rangi przewozów kolejowych, intermodalnych oraz śródlądowych w strefie korytarza. Stąd nowo powołane stowarzyszenie może być partnerem dla ministerstwa i Komisji Europejskiej w odniesieniu do zarządzania korytarzem kolejowym nr 5.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej Gerhard Troche przedstawił procedury prawne dotyczące zarządzania korytarzem kolejowym nr 5, regulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Gerhard Troche przypomniał, że korytarz kolejowy musi być uruchomiony do 10 listopada 2015 roku.
Dyrektor Edyta Jaszczuk-Jezierska z PKP PLK przedstawiła rolę swojej firmy w zarządzaniu korytarzem. To PKP PLK będzie przewodzić Radzie Zarządzającej, grupującej międzynarodowych zarządców infrastruktury kolejowej.
Bogdan Ołdakowski (Actia Forum) oraz Ryszard Toczek (Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej) przestawili założenia oraz wyniki projektów badawczych Trans-Baltic, SoNorA, Batco oraz Bothnian Green Logistic Corridor w zakresie analiz przewozów kolejowych w korytarzu Północ – Południe. Natomiast Michał Graban (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) przedstawił cele nowego stowarzyszenia grupującego polskie regiony strefy BAC oraz koncepcję współdziałania w ramach procedur zarządzania korytarzem kolejowym.
W drugiej części seminarium, prowadzonej przez Piotra Stommę – radcę generalnego z MTBiGM, głos zabrali przedstawiciele środowisk biznesowych uczestniczących w łańcuchu logistycznym potencjalnego korytarza kolejowego nr 5: portów morskich, operatorów kolejowych, operatorów terminali kontenerowych i intermodalnych, a także przedstawiciele środowisk naukowych i mass mediów.

(Źródło: www.urzad.pomorskie.eu)