Cała treść

Nowy terminal intermodalny w Wielkopolsce

Przedstawiciele HHLA Intermodal Polska Sp. z o.o. oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali 18 czerwca 2012 r. umowę o dofinansowanie Budowy terminalu intermodalnego w Kórniku koło Poznania. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 165 399 804 PLN. Projekt został wyłoniony do dofinansowania w ramach konkursu dla działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego Programu Infrastruktura i Środowisko i otrzyma wsparcie z Funduszu Spójności w wysokości 55 286 032 PLN.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową budowę terminalu intermodalnego (w odległości ok. 300 metrów na zachód od stacji PKP Gądki) w gminie Kórnik w powiecie poznańskim. Nowo wybudowany terminal będzie pełnił funkcje hub oraz gateway. Inwestycja realizowana jest przez HHLA Intermodal Polska Sp. z o.o. we współpracy z Polzug Polska Sp. z o.o.
Projekt obejmuje m.in.:
– budowę infrastruktury torowej do obsługi pociągów wraz z lokomotywami, w tym: 6 torów przeładunkowych oraz 6 torów postojowych;
– zakup i montaż dwóch suwnic bramowych oraz torów jezdnych suwnicy (suwnice bramowe będą stosowane do przeładunku kontenerów ponieważ są one najbardziej wydajnymi i przyjaznymi dla środowiska urządzeniami);
– zakup czterech reachstackerów w charakterze rozwiązania awaryjnego;
system kontroli obejmujący m.in. instalację nadajników i zakup urządzeń niezbędnych do lokalizacji kontenerów na terenie terminalu;
– zakup i montaż systemu IT – w celu zapewnienia sprawnego przeładunku przewidziano instalację systemu komputerowego, który umożliwia wymianę danych o ładunkach z klientami, a także bieżące monitorowanie informacji o ładunkach, przez co możliwe będzie sprawniejsze koordynowanie wykonywanych operacji.

(Źródło:  www.cupt.gov.pl)