Cała treść

Konferencja Railbe 2012 – Rozwój nowoczesnych technologii w transporcie szynowym w Warszawie

Już dzisiaj w Gromada Airport hotel w Warszawie, rozpoczyna się dwu dniowa Konferencja  Railbe 2012 – Rozwój nowoczesnych technologii w transporcie szynowym. Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, platformy ERRAC, UNIFE, UIC oraz wielu Partnerów Merytorycznych.Transport szynowy jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi sektora transportowego. Jednakże wyzwania stawiane zarówno przez gospodarkę jak i potrzeby transportowe w zjednoczonej Europie wskazują na konieczność  dalszego rozwoju i wprowadzania nowych rozwiązań, dzięki którym konkurencyjność tego sektora pozostanie na wysokim poziomie. Taki kierunek będzie możliwy dzięki badaniom i rozwoju nowoczesnych technologii realizowanych przez organizacje skupiające kluczowych graczy sektora badawczego i przemysłowego z całej Europy.
W trakcie konferencji Railbe 2012 – Rozwój nowoczesnych technologii w transporcie szynowym, Europejska Platforma Technologiczna Transportu Szynowego ERRAC zaprezentuje strategiczny program rozwoju technologii na rzecz transportu szynowego SHIFT2RAIL JTI. Zaplanowano również dyskusję na temat tego programu z udziałem przedstawicieli europejskiego przemysłu, ministerstw i jednostek badawczych.
Ponad to podczas  konferencji przewidziano  także dyskusję nt. planu budowy jednolitego systemu transportu szynowego,  który będzie w dość jednoznaczny sposób określał przyszłe działania wielu z Państwa firm i instytucji. Państwa zaangażowanie się w ten proces będzie zatem bardzo istotnym wyznacznikiem dalszego rozwoju branży szynowej w Polsce.W ramach konferencji zaplanowano także sesje, umożliwiające nawiązanie nowych kontaktów dla współpracy w projektach R&D w ostatnim konkursie Transport w 7.
Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne tutaj.

(Źródło: www.ikolej.pl)