Cała treść

Eko-jazda z wykorzystaniem symulatorów jazdy

W dniu 25 czerwca 2012 roku w Instytucie Transportu Samochodowego odbyło się seminarium dotyczące realizacji pracy statutowej, której celem jest opracowania systemu szkolenia w zakresie zasad ekonomicznej jazdy z wykorzystaniem symulatorów samochodu osobowego i ciężarowego. W spotkaniu brali udział wykonawcy niniejszej pracy, pracownicy ITS oraz przedstawiciel Dyrekcji. Prezentację dotyczącą realizowanej obecnie pracy statutowej przedstawił kierownik projektu Pan Mariusz Zbyszyński. Omówiony został harmonogram prac, koncepcja oraz zasady ekonomicznej jazdy opracowane na podstawie dostępnych publikacji. Spotkanie zakończyło się dyskusją, w której uczestnicy wyrazili swoje opinie i poglądy dotyczące eko-jazdy, a także przedstawili pomysły związane z realizowaną pracą.
Efektem pracy będzie system szkoleń w zakresie ekonomicznej jazdy z wykorzystaniem symulatorów, a także film szkoleniowy który trafi do sprzedaży.

 

Przykładowy program eko-jazdy

(Źródło: www.youtube.com)

(Źródło: www. its.waw.pl)