Cała treść

Warsztaty VDA we Frankfurcie

W dniu 22 czerwca 2012 r. we Frankfurcie nad Menem odbyły się warsztaty zorganizowane przez VDA (Zrzeszenie Niemieckich Producentów Samochodów) poświęcone światowemu rozwojowi pojazdów użytkowych i poprzedzające 64. wystawę IAA (Międzynarodową Wystawę Samochodową), która odbędzie się w Hanowerze w dniach 20-27 października 2012 r. W warsztatach uczestniczyli prominentni przedstawiciele kilku największych producentów pojazdów użytkowych, stowarzyszeń przewoźników i specjalistycznych wydawnictw z 27 krajów. Ze strony ITS, na zaproszenie VDA, udział w spotkaniu wziął z-ca dyrektora ds. techniki – Wojciech Przybylski.
Motto warsztatów to: „Pojazdy użytkowe – napęd przyszłości”, a prezentowane zagadnienia dotyczyły przede wszystkim:

  • prognozy rozwoju środków transportu rzeczy na 2025;
  • możliwości dalszej poprawy ochrony środowiska zarówno przez rozwój techniki pojazdowej jak i infrastruktury oraz zarządzania ruchem drogowym;
  • globalnej strategii rozwoju pojazdów użytkowych w obecnych uwarunkowaniach;
  • rozważenia korzyści z „elektryfikacji” transportu miejskiego.

Wymienione zagadnienia zostały przedstawione w ośmiu referatach, a po każdym z nich odbywała się dyskusja. Ponadto zorganizowano debatę panelową poświęconą „Globalnej strategii rozwoju pojazdów użytkowych”. W wystąpieniach podkreślano zalety i zdecydowaną obecnie dominację transportu drogowego, przede wszystkim dzięki największej elastyczności.
W zakresie ochrony środowiska zwrócono uwagę na postępujący i korzystny wpływ optymalizacji silników o ZS, układów napędowych, rozwoju techniki hybrydowej i silników zasilanych CNG, podkreślając jednocześnie potrzebę poszukiwania nowych, poza technicznych dróg lepszego wykorzystania możliwości nowoczesnego taboru.
Moderatorzy dyskusji podjęli również temat wdrażania korzystnych zmian konstrukcyjnych w pojazdach w aspekcie długich okresów wymiany parku pojazdów ciężarowych oraz „bezradności” rozwiązań pro-ekologicznych w sytuacji nadmiernego zatłoczenia istniejącej infrastruktury. Padła także deklaracja, że opisywane rozwiązania będą prezentowane w nowych, produkcyjnych pojazdach użytkowych na 64. IAA. W trakcie wystawy IAA odbędzie się też Kongres Elektromobilności 2012.