Cała treść

Połączenie Trasy Sucharskiego z drogami krajowymi z unijnym dofinansowaniem

Dnia 19.06 br. została zawarta Umowa o dofinansowanie dla projektu „Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego”. Projekt obejmuje budowę Trasy Sucharskiego o długości 8,2 km w Gdańsku.Trasa Sucharskiego przebiegać będzie z południowego wschodu, od planowanego węzła Olszynka, który zostanie wybudowany w ramach Obwodnicy Południowej Gdańska, do ul. Elbląskiej, przez istniejący most wantowy im. Jana Pawła II i dalej od węzła Wosia Budzysza wzdłuż ul. Sucharskiego do węzła Ku Ujściu, gdzie łączy się z budowaną obecnie Trasą Słowackiego, do Terminalu Promowego Westerplatte, na północnym zachodzie.
Przedsięwzięcie podzielono na trzy zadania:
1. odcinek o długości 2,94 km, biegnący od Obwodnicy Południowej Gdańska do węzła Elbląska;
2. odcinek o długości 2,69 km, biegnący od węzła Wosia Budzysza do węzła Ku Ujściu;
3. odcinek o długości 2,65 km, biegnący od węzła Ku Ujściu do Terminalu Promowego Westerplatte.
Projekt, którego beneficjentem jest gmina miasta Gdańska jest powiązany z budową Trasy Słowackiego i Obwodnicy Południowej Gdańska- zadaniem realizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego” realizowane jest w ramach działania 8.2 PO IiŚ- Drogi krajowe poza siecią TEN-T.

(Źródło: www. cupt.gov.pl)