Cała treść

XI Międzynarodowa Konferencja EURO-TRANS 2012

W dniach 24-25 września br. w Szczecinie, odbędzie się XI Międzynarodowa Konferencja Euro – Trans 2012. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to: ‘’ Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rzeczywistość’’. Organizatorami konferencji są Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat medialny nad imprezą objęli: Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Siim Kallas  – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Transportu.Poniżej przedstawiamy program konferencji:

24 września (poniedziałek)

08:30 Rejestracja uczestników

09:30 Otwarcie Konferencji

Wystąpienia oficjalne przedstawicieli Rządu RP, Komisji Europejskiej, parlamentarzystów, władz Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Sesja I. Transport w Europie – wizja możliwości rozwoju i potrzeb

10:00 Panel 1. Naukowa i polityczna wizja europejskiej przestrzeni transportu

 • konkurencyjny i zasobooszczędny system transportowy;
 • transeuropejskie sieci bazowe;
 • europejska sieć mobilności;
 • systemy zarządzania transportem;
 • integracja, rozszerzenie europejskiej przestrzeni transportu;
 • nowe instrumenty finansowania;
 • bezpieczeństwo;
 • ułatwienia, uproszczenia.

Moderator: prof. Bogusław Liberadzki

11:15 Przerwa na kawę

11:45 Panel 2. Potrzeby transportowe społeczeństwa europejskiego

 • wzorce mobilności;
 • mobilność – substytucja i komplementarność;
 • transport w budżetach domowych;
 • wymogi wobec dostępności i jakości usług;
 • przestrzenny układ powiązań gospodarczych;
 • struktura potrzeb transportowych;
 • popyt a oczekiwana zmiana struktury gałęziowej rynku.

Moderator: prof. Andrzej Grzelakowski

13:00 Lunch

Sesja II. Gospodarowanie w transporcie

13:45 Panel 3. Efektywność przedsiębiorstwa transportowego

 • modele biznesowe;
 • wartość przedsiębiorstwa, wartość dla interesariuszy;
 • koszty i ceny usług;
 • zdolność do inwestowania;
 • reakcja na szoki cenowe i zjawisko recesji;
 • warunki pracy i zarządzanie kadrami w transporcie.

Moderator: prof. Krzysztof Szałucki, prof. Piotr Niedzielski

15:00 Przerwa na kawę

15:30 Panel 4. Działania transportu na rzecz ochrony środowiska

 • inteligentna infrastruktura;
 • sieci logistyczne;
 • eco-driving;
 • niskoemisyjne paliwa i pojazdy;
 • standardy bezpieczeństwa;
 • standardy kontroli zanieczyszczeń;
 • internalizacja kosztów zewnętrznych.

Moderator: prof. Jerzy Merkisz

17:00 Zakończenie obrad

19:00 Biesiada Staropolska w Zamku Książąt Pomorskich (Gala Dinner)

25 września (wtorek)

Sesja III. Zrównoważony transport – synergia i konflikty celów

09:30 – 12:30 Panel 5.

 • koszty redukcji emisji CO2;
 • komodalność i konsolidacja potoków;
 • zintegrowana mobilność w miastach;
 • bezpieczeństwo łańcuchów dostaw;
 • konkurencja i kompetycja;
 • społeczne korzyści i koszty transportu;
 • efektywność transportu a usługi użyteczności publiczne.j

Moderatorzy: prof. Elżbieta Załoga i prof. Wojciech Paprocki

10:45 Przerwa na kawę

12:30 Wnioski Konferencji i zakończenie

13:00 Lunch

Więcej informacji tutaj.

(Źródło: www.eurotrans.wzieu.pl)