Cała treść

Kolejny projekt kolejowy z dofinansowaniem z POIiŚ

Umowa o dofinansowanie dla projektu „Modernizacja linii E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia – obszar LCS Iława, LCS Malbork” została podpisana 29 czerwca 2012 r. przez przedstawicieli CUPT oraz PKP PLK. Inwestycja warta ponad 2,2 mld zł obejmuje wielobranżową modernizację blisko 103 km linii kolejowej na odcinku Warszwa-Gdynia na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Iława oraz na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Malbork. W ramach prac linia kolejowa zostanie dostosowana do prędkości V = 160 km/h dla pociągów pasażerskich z taborem klasycznym, o maksymalnym nacisku 221 kN na oś.
W wyniku realizacji projektu, który ma być zakończony w 2014 roku, zostanie podniesiony standard podróży i bezpieczeństwa pasażerów, skrócony czas jazdy pociągów oraz zwiększona ochrona środowiska naturalnego poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii użytych do modernizacji linii oraz budowę przejść dla zwierząt i zabudowę urządzeń odstraszających zwierzęta.
Projekt uzyskał dofinansowanie ponad 1,4 mld zł z Funduszu Spójności w ramach działania 7.1 – Rozwój transportu kolejowego.

(Źródło: www.cupt.gov.pl)