Cała treść

Unia sfinansuje połączenie gdańskiego lotniska z miastem

Dnia 29.06 została zawarta umowa o dofinansowanie dla projektu „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego”. Przedmiotem projektu jest budowa Trasy Słowackiego w Gdańsku, dwujezdniowej drogi o łącznej długości ponad 10 km. Inwestycja stanowi jedno z głównych powiązań poprzecznych Gdańska, łącząca Port Lotniczy z Portem Morskim Gdańsk. Trasa Słowackiego wraz z planowaną Trasą Sucharskiego, Obwodnicą Południową, Obwodnicą Zachodnią (Trójmiasta) zapewni połączenie z Autostradą A1, w ciągu międzynarodowej trasy E75, leżącej w VI transeuropejskim korytarzu transportowym.
Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem cztery zadania:
• Zadanie I Odcinek od ul. Spadochroniarzy do ul. Budowlanych;
• Zadanie II Odcinek od ul. Potokowej do Al. Rzeczypospolitej;
• Zadanie III Odcinek od Al. Gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej;
• Zadanie IV Odcinek od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu.
„Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego” jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach działania 7.2 – Rozwój transportu morskiego i uzyskało dofinansowanie w kwocie 900 ml zł.

(Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych)