Cała treść

16 nowych Punktów Dystrybucji viaTOLL

Operator systemu viaTOLL uruchomił 16 nowych Punktów Dystrybucji zlokalizowanych w okolicach odcinków dróg, które zostały włączone do sieci dróg płatnych w dniu 1 lipca 2012 roku. Wszystkie te placówki są przeznaczone dla użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Większość punktów otwarto na stacjach benzynowych przy drogach krajowych nr 91 i 92. Punkty Dystrybucji są otwarte przez całą dobę.

(Źródło: www.viatoll.pl)