Cała treść

III iMobilityForum w Brukseli – relacja

Dnia 4 lipca w Brukseli odbyło się trzecie spotkanie uczestników „iMobility Forum”, w ramach projektu iCar Support. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń ITS, instytucji badawczych oraz członków Komisji Europejskiej DG CONNECT oraz DG MOVE, przedstawicielem ITS POLSKA na spotkaniu był Krzysztof Modelewski.  Głównymi tematami omawianymi w ramach spotkania były kwestie finansowania nowych projektów ITS, zmiany struktur organizacyjnych Komisji Europejskiej  oraz implementacja systemu eCall w poszczególnych krajach członkowskich, gdyż w wielu z nich trwają intensywne przygotowania do wdrożenia systemu powiadamiania  o wypadkach.  Julie Raffaillac z DG Move w swojej prezentacji zawarła uaktualnienie planu działania na rzecz Inteligentnych Systemów Transportowych. Zwróciła uwagę na mały stopień wykorzystania transportu intermodalnego, brak interoperacyjności istniejących systemów oraz na współpracy pomiędzy krajami członkowskimi. Przypomniała także, że głównym celem dyrektywy 2010/40/EU jest wdrożenie specyfikacji i standardów, które mają przyczynić się interoperacyjności i ciągłości systemów ITS.
Istotną kwestią poruszoną przez uczestników spotkania były systemy rezerwacji miejsc dla pojazdów ciężarowych w MOPach i problemy z ich wdrożeniem (dotyczące m.in. aspektów ochrony danych osobowych). Przykład Francji pokazał, że wdrożenie takiego systemu wiąże się ściśle z zapewnieniem wystarczającej liczby miejsc parkingowych, gdyż kierowcy którzy nie znajdowali miejsc w  pobliżu Paryża, parkowali swoje pojazdy bezpośrednio na autostradzie. Przykład Irlandii jest zupełnie inny niż Francji. Tam, przez kryzys ekonomiczny, spadł ruch pojazdów ciężarowych o ok. 27 procent. Niestety na specyfikację w tym zakresie musimy poczekać jeszcze rok.
Dobrą wiadomością jest to, że na rozwój inteligentnych systemów transportowych przeznaczono 6 802 mln. euro, co jest kwotą znaczącą i świadczy, że rozwój zrównoważonego transportu jest jednym z priorytetów UE. Poniżej fotorelacja ze spotkania.