Cała treść

ITS POLSKA zrealizowało projekt ośmiu specyfikacji technicznych dotyczących I fazy budowy KSZR

Dnia 6 lipca br. oddano specyfikacje dotyczące I fazy budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Projekt prowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz ITS POLSKA jest pierwszym tego typu projektem w naszym kraju. Formułą zamówienia był tzw. dialog techniczny, czyli bieżąca wymiana doświadczeń ekspertów z członkami grup, którzy dostarczyli istotny wkład w opracowanie wymagań dla przyszłego Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Wśród członków grup było wielu przedstawicieli polskich przedsiębiorstw,  co przyczyniło się do zaprezentowania i rozpowszechnienia polskiej myśli technicznej w zakresie budowy Inteligentnych Systemów Transportowych.  W ramach projektu planowane są szkolenia dla pracowników GDDKiA, w celu zapoznania ich z wynikami prac, a także otwarte seminaria organizowane przez ITS POLSKA w zakresie współpracy Systemów Zarządzania Ruchem na Drogach Krajowych oraz Systemów Zarządzania Ruchem w obszarach miejskich. Więcej informacji na temat otwartych seminariów znajdziecie Państwo wkrótce na naszej stronie internetowej www.przeglad-its.pl oraz na stronie ITS POLSKA www.itspolska.pl.