Cała treść

Stałe fragmenty gry i LCS

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po ogłoszeniu przyznania Polsce organizacji mistrzostw Euro 2012 przystąpiły do intensywnej pracy, mającej na celu przystosowanie infrastruktury transportowej do obsługi znacznie zwiększonego ruchu oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wyznaczone zostały trasy główne pomiędzy miastami gospodarzami i trasy rezerwowe, znacznie zwiększono liczbę pogotowi drogowych, pociągów ratunkowych i sieciowych. Uruchomiono także nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzysowego, które umożliwia zarządzanie w sposób kompleksowy w sytuacjach ekstremalnych. Na trasach przejazdu sportowych pociągów czuwało około 900 posterunków PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wśród nich 17 nowoczesnych Lokalnych Centrów Sterowania (LCS). Takie obiekty powstają głównie na modernizowanych stacjach i liniach kolejowych. Tam z jednego miejsca dyżurni kierują ruchem na kilkudziesięciokilometrowych odcinkach, które uprzednio obsługiwało kilka lub kilkanaście posterunków. Dźwignie i stalowe linki, które pozwalały dawniej ustawiać semafory i rozjazdy zniknęły. Teraz działają komputerowe systemy i urządzenia elektryczne przy torach. Nie słychać metalicznej pracy cięgieł i naprężaczy lecz klikanie komputerowych myszek.
W nowych obiektach nie ma już długich obsługiwanych siłą mięśni podestów i drewnianych szaf z dźwigniami. Zastąpiły je funkcjonalne pulpity z monitorami. Na ekranach dyżurni obserwują układ torów poszczególnych stacji. Część urządzeń przekazuje obrazy z przejazdów zabezpieczonych zmodernizowanymi urządzeniami rogatkowymi.
Z jednego miejsca obsługa uruchamia oświetlenie stacji i może włączyć ogrzewanie rozjazdów, zapewniające właściwe warunki pracy stacji w zimie. W lokalnych centrach sterowania są również systemy informacji głosowej, które zapewniają aktualne komunikaty na poszczególnych przystankach w granicach objętych zarządzaniem centrum.
LCS działają już na zmodernizowanej linii E 30 ze Zgorzelca przez Legnicę, Wrocław do Opola. Są na stacji Gdańsk, Gdynia i Poznań. Obsługują również odcinki linii kolejowych z Warszawy do Terespola i z Warszawy do Łodzi .
Kolejne etapy modernizacji linii kolejowych w Polsce zakładają podobne nowoczesne obiekty m.in. na trasie z Rzeszowa do Krakowa i z Wrocławia do Poznania. Pozwolą one coraz lepiej rozgrywać stałe fragmenty kolejowej gry.

(Źródło: www.plk-sa.pl)