Cała treść

Konferencja ,,Inteligentne miasta i społeczeństwa komunikacyjne’’ w Brukseli

Już dzisiaj 10 lipca br. w Brukseli rozpoczyna się Konferencja ,,Inteligentne miasta i społeczeństwa komunikacyjne’’. Tematem zorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji będzie niedawno przyjęta inicjatywa dotycząca inteligentnych miast i inicjatyw społecznych, która  zwraca uwagę na konieczność wzmocnienia polityki UE w trzech sektorach kluczowych dla wzmocnienia trwałego rozwoju obszarów miejskich. Podczas konferencji  swoje prelekcje wygłoszą przedstawiciele wysokiego szczebla z sektora przemysłowego oraz publicznego.
Innowacyjności w energetyce, transporcie i teleifnormatyce powinny przyspieszać proces zmiany miast na bardziej energooszczędne  i niskoemisyjne środowiska.  Energetyka i Transport  są rewolucją  w cyfrowej komunikacji i zarządzaniu informacjami, która w znaczącym stopniu może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, jakości i wiarygodności oferowanych usług. Więcej informacji na temat konferencji tutaj.

(Źródło: www.ectri.org)