« Propozycja unowocześnienia metod oceny efektywności akomodacyjnych programów sterowania ruchem

rys.2 Budowa mikro-symulacyjnych modeli ruchu