« Propozycja unowocześnienia metod oceny efektywności akomodacyjnych programów sterowania ruchem

Rys. 7 Wykonanie mikro-symulacji ruchu