« Propozycja unowocześnienia metod oceny efektywności akomodacyjnych programów sterowania ruchem

tab. 1

Tabl. 1 Wyniki symulacji ruchu pojazdów dla obydwu wariantów akomodacyjnego sterowania ruchem