Cała treść

Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat dla lotniska w Modlinie

Z wnioskiem o wydanie certyfikatu zwrócił się do Urzędu zarządzający lotniskiem – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. Wraz z wnioskiem dostarczył dokumenty niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia procesu certyfikacji. Proces certyfikacji lotniska obejmował ocenę dostarczonych dokumentów, zatwierdzenie instrukcji wykonawczych, czyli Instrukcji operacyjnej lotniska oraz Planu działania w sytuacjach zagrożenia.
Urząd przeprowadził też audyt certyfikacyjny, którego celem było praktyczne sprawdzenie spełnienia przez zarządzającego krajowych i międzynarodowych przepisów i wymagań w zakresie eksploatacji lotniska oraz jego zdolności do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych.
Audyt składał się z 16 inspekcji obejmujących główne obszary funkcjonalne działalności lotniska. W jego wyniku stwierdzono, że lotnisko posiada odpowiednią infrastrukturę, wyposażenie i procedury niezbędne aby zapewnić bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych.
Aby lotnisko mogło rozpocząć funkcjonowanie konieczne jest jeszcze wydanie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego, wpis do Rejestru Lotnisk oraz zatwierdzenie opłat lotniskowych.

(Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego)