Cała treść

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych projektu planu transportowego

Trwające od 29 maja 2012 i zakończone w dniu 21 czerwca 2012r. konsultacje społeczne projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (planu transportowego) zostają przedłużone na okres od 16 lipca 2012r. do 6 sierpnia 2012 r. W związku z dużym zainteresowaniem, jakie wzbudził projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, a także trwającym okresem wakacyjnym mogącym potencjalnie utrudnić niektórym Zainteresowanym zapoznanie się z dokumentem i wyrażenie opinii na jego temat, zakończone w dniu 21 czerwca br. konsultacje społeczne projektu zostają przedłużone na okres od 16 lipca do 6 sierpnia br., przy czym konsultacjom poddawany jest ten sam projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, co w okresie 29 maja 2012 – 21 czerwca 2012.
Projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, a także projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym dostępne są w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

(Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)