Cała treść

Nieformalne spotkanie ministrów ds. transportu i telekomunikacji w Nikozji

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Maciej Jankowski bierze udział w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. transportu oraz telekomunikacji państw członkowskich Unii Europejskiej, organizowanym przez prezydencję cypryjską w dniach 16-17 lipca 2012 r. w Nikozji. Tematem spotkania jest  „Inteligentna wymiana informacji w transporcie – integracja roli ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w realizacji europejskiej polityki transportowej”.
Nowe i innowacyjne technologie są istotnym elementem zarówno europejskiej polityki transportowej, jak i w obszarze związanym z Europejską Agendą Cyfrową, w związku z czym temat spotkania obejmuje kompetencje dwóch resortów: Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
W ramach spotkania zaplanowano debatę ministrów oraz przyjęcie konkluzji prezydencji.

(Źródło: Ministerstwi Transportu, Budownictwa i Gospodari Morskiej)