Cała treść

Ruszył Port Lotniczy Warszawa Modlin

Dnia 16 lipca 2012r. roku Port Lotniczy Warszawa/Modlin rozpoczął działalność jako lotnisko pasażerskie. Port został wpisany do rejestru lotnisk cywilnych jako lotnisko użytku publicznego, co oznacza, że może obsługiwać regularne rejsy statków powietrznych. Inwestycja pod nazwą „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury związanej z obsługą samolotów, pasażerów i ładunków na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie” została zakończona.  Łączny koszt zadania to ok. 370 mln złotych, z czego ok. 166 mln to środki unijne z działania 3.3 „lotniska i infrastruktura lotnicza” Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
W ramach prac zmodernizowano drogi – startową, kołowania oraz płytę postojową wraz z systemem oświetlenia nawigacyjnego, a także odwadniającego części lotniczej portu. Zbudowany został terminal pasażerski do obsługi ok. 2 mln pasażerów rocznie, wieża kontroli lotów, strażnica Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, magazyn środków chemicznych do utrzymania dróg lotniska, Główny Punkt Kontroli, czyli miejsce sprawdzania osób i pojazdów wjeżdżających na teren lotniska, tzw. „mały” terminal do obsługi pasażerów General Aviation (lotnictwa ogólnego). Powstały drogi dojazdowe i parkingi na 800 miejsc postojowych. Wyremontowano i przystosowano na potrzeby biurowe dawne obiekty wojskowe.
Jesienią port zostanie wyposażony w system nawigacji ILS kategorii II, co umożliwi lądowanie samolotów w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
Jest to pierwsze w kraju lotnisko stworzone z myślą o konkretnych klientach: nisko kosztowych liniach lotniczych i czarterach. W kolejnych etapach rozwoju portu powstanie też możliwość obsługi lotniczych przewozów towarowych typu cargo.
Port Warszawa/Modlin będzie obsługiwać przewozy międzynarodowe na liniach krótkiego i średniego zasięgu oraz przewozy krajowe pomiędzy portami regionalnymi. Operacje lotnicze będą odbywały się 24h na dobę. Lotnisko, dysponujące drogą startową o długości 2500 m,  będzie mogło przyjmować wszystkie samoloty z kodu C, czyli takie jak Airbus A320 lub Boeing 737, a także wszystkie mniejsze. Port lotniczy będzie mógł obsłużyć ok. 5000 pasażerów dziennie.

(Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego)