« Wieloczujnikowy System WIM

Rys. 1 Względne zmiany chwilowego nacisku pojedynczej osi pojazdu przy prędkości jazdy wynoszącej 80 km/h

Rys. 1 Względne zmiany chwilowego nacisku pojedynczej osi pojazdu przy prędkości jazdy wynoszącej 80 km/h