« Wieloczujnikowy System WIM

Rys. 2 Błędy przykładowego piezoelektrycznego czujnika nacisku (1) oraz wartość średnia tych błędów w systemie wieloczujnikowym wyposażonym w 16 takich czujników (2)

Rys. 2 Błędy przykładowego piezoelektrycznego czujnika nacisku (1) oraz wartość średnia tych błędów w systemie wieloczujnikowym wyposażonym w 16 takich czujników (2)