« Wieloczujnikowy System WIM

Zmiana wyniku ważenia w funkcji temperatury asfaltu

Zmiana wyniku ważenia w funkcji temperatury asfaltu