« Wieloczujnikowy System WIM

Rys. 4 Struktura wieloczujnikowego systemu WIM

Rys. 4 Struktura wieloczujnikowego systemu WIM