« Wieloczujnikowy System WIM

Rys. 5 Kryterium niezawodności systemu MS-WIM dla dwóch różnych algorytmów estymacji masy całkowitej pojazdu tj. dla tradycyjnego uśredniania (Mean) oraz dla algorytmu największej wiarygodności (ML)

Rys. 5 Kryterium niezawodności systemu MS-WIM dla dwóch różnych algorytmów estymacji masy całkowitej pojazdu tj. dla tradycyjnego uśredniania (Mean) oraz dla algorytmu największej wiarygodności (ML)