« Wieloczujnikowy System WIM

Rys. 6 Zmienność parametrów polimerowego czujnika nacisku w funkcji czasu: a) pojemność, b) współczynnik stratności, 1 – czujnik działający poprawnie, 2 – czujnik uszkodzony.

Rys. 6 Zmienność parametrów polimerowego czujnika nacisku w funkcji czasu: a) pojemność, b) współczynnik stratności, 1 – czujnik działający poprawnie, 2 – czujnik uszkodzony.