Cała treść

Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa – Crash testy w Inowrocławiu

Dnia 30 czerwca br. na torze testowym w Inowrocławiu odbyły się pokazy testów zderzeniowych, zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Badawczy Ochrony Systemów oraz SafeRoad CEE. W wydarzeniu tym udział wzięli m. in.:  Ryszard Brejza – prezydent Inowrocławia oraz Wojciech Malusi – prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Testy zderzeniowe zostały zorganizowane w ramach Narodowego Eksperymentu Bezpieczeństwa, a ich głównym zadaniem było wskazanie działań jakie można podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie eksperymentu sprawdzono jakim zniszczeniom podlegają pojazdy po zderzeniu z tradycyjnym zakończeniem bariery drogowej, ze specjalistycznym terminalem pochłaniającym energię, z niezabezpieczonym słupem oświetleniowym, z konstrukcją słupową typu slip-base, z tymczasową barierą mobilną z tworzywa sztucznego, służącą do zabezpieczania odcinków w budowie lub remoncie oraz z tymczasową barierą mobilną typu PRO-TEC.
Crash testy wykazały, że najazd samochodu na powszechnie stosowane zakończenie bariery drogowej jest tragiczne w skutkach. Pasażerowie takiego pojazdu nie mają szans na przeżycie. Natomiast w zderzeniu takiego samego Fiata ze specjalistyczny terminalem TREND, pochłaniającym energię, zniszczeniu uległ jedynie przód auta.
Niezabezpieczony słup oświetleniowy spowodował wielkie spustoszenie w pojeździe , a specjalna konstrukcja wsporcza slip-base uległa samodestrukcji.
Udowodniono też, że tymczasowa bariera ochronna z tworzywa sztucznego nie stanowi właściwej ochrony dla pracujących za nią ludzi, zaś mobilna bariera ze stali i betonu doskonale spełniła swoje zadanie.
Przeprowadzone w Inowrocławiu testy pokazały jak wielki wpływ na poprawę  bezpieczeństwa ruchu ma  instalowanie odpowiednich urządzeń infrastruktury drogowej. Te nowoczesne , wybaczające kierowcom błędy, spowodują znaczne zmniejszenie liczby ofiar.

(Źródło: www.youtube.com)

(Źródło: Instytut Badawczy Dróg i Mostów)