« Dylematy przy formułowaniu wymagań dla krótkoterminowych prognoz ruchu dla potrzeb systemów zarządzania ruchem

Rys. 2 Informacja o warunkach ruchu w ZSZR w Warszawie poprzez stronę Internetową (źródło: http://zszr.zdm.waw.pl/)

Rys. 2 Informacja o warunkach ruchu w ZSZR w Warszawie poprzez stronę Internetową (źródło: http://zszr.zdm.waw.pl/)