« Dylematy przy formułowaniu wymagań dla krótkoterminowych prognoz ruchu dla potrzeb systemów zarządzania ruchem

Rys. 3 Przykład dostarczania informacji o aktualnych i prognozowanych warunkach ruchu z Berlina (źródło: http://www.vmz-info.de)

Rys. 3 Przykład dostarczania informacji o aktualnych i prognozowanych warunkach ruchu z Berlina (źródło: http://www.vmz-info.de)