« Dylematy przy formułowaniu wymagań dla krótkoterminowych prognoz ruchu dla potrzeb systemów zarządzania ruchem

Rys. 4 System znaków o zmiennej treści w ZSZR w Warszawie, dyskusyjna efektywność (źródło: http://zszr.zdm.waw.pl/)

Rys. 4 System znaków o zmiennej treści w ZSZR w Warszawie, dyskusyjna efektywność (źródło: http://zszr.zdm.waw.pl/)