« Dylematy przy formułowaniu wymagań dla krótkoterminowych prognoz ruchu dla potrzeb systemów zarządzania ruchem

Rys. 5 Procedury do wykonywania długoterminowych prognoz ruchu

Rys. 5 Procedury do wykonywania długoterminowych prognoz ruchu