« Dylematy przy formułowaniu wymagań dla krótkoterminowych prognoz ruchu dla potrzeb systemów zarządzania ruchem

Rys. 6 Procedury do wykonywania średnioterminowych prognoz ruchu

Rys. 6 Procedury do wykonywania średnioterminowych prognoz ruchu