« Dylematy przy formułowaniu wymagań dla krótkoterminowych prognoz ruchu dla potrzeb systemów zarządzania ruchem

Rys. 7 Przykład wykonywania prognozy ruchu poprzez stronę internetową systemu zarządzania ruchem (źródło: http://www.trafficengland.com)

Rys. 7 Przykład wykonywania prognozy ruchu poprzez stronę internetową systemu zarządzania ruchem (źródło: http://www.trafficengland.com)