« Dylematy przy formułowaniu wymagań dla krótkoterminowych prognoz ruchu dla potrzeb systemów zarządzania ruchem

Rys. 8 Przykład informowania o bieżących i przyszłych zdarzeniach mogących mieć wpływ na warunki ruchu na sieci drogowej, źródło: http://www.trafficengland.com

Rys. 8 Przykład informowania o bieżących i przyszłych zdarzeniach mogących mieć wpływ na warunki ruchu na sieci drogowej, źródło: http://www.trafficengland.com