« Dylematy przy formułowaniu wymagań dla krótkoterminowych prognoz ruchu dla potrzeb systemów zarządzania ruchem

Rys. 9 Przykład legendy mapy dostępnej na stronie internetowej systemu zarządzania ruchem, na której użytkownicy mogą sprawdzić bieżące i planowane utrudnienia w ruchu, źródło: http://www.trafficengland.com

Rys. 9 Przykład legendy mapy dostępnej na stronie internetowej systemu zarządzania ruchem, na której użytkownicy mogą sprawdzić bieżące i planowane utrudnienia w ruchu, źródło: http://www.trafficengland.com