« Dylematy przy formułowaniu wymagań dla krótkoterminowych prognoz ruchu dla potrzeb systemów zarządzania ruchem

Rys. 1 Prezentacja istoty analiz i prognoz ruchu w prawidłowym doborze strategii zarządzani ruchem (źródło: [1])

Rys. 1 Prezentacja istoty analiz i prognoz ruchu w prawidłowym doborze strategii zarządzani ruchem (źródło: [1])